Velkommen til broderloge nr. 77 Rolf Krake I.O.O.F.

 

Hvorfor medlem af broderloge nr. 77 Rolf Krake

 

Hemmelig orden

Som medlem af broderloge nr. 77 Rolf Krake er du medlem af Odd Fellow Ordenen, og dermed af en såkaldt hemmelig orden.

 Det er nu ikke så meget der er hemmeligt, men det er rigtigt, at der er dele af vores arbejde, der er hemmeligt. Vores tegn og pasord, vores ritualer og vores gradearbejde er hemmeligt, idet det for udenforstående ikke giver mening, ligesom hensigten med gradearbejdet fortabes, hvis det er alment kendt.

Logemødet

Logemødet er opdelt i to dele, nemlig en del der holdes i logesalen, og en del der holdes i det selskabelige. Alle logemøder starter tirsdag kl. 19.30, men ofte mødes brødrene lidt tidligere og drøfter stort og småt, inden logemødet starter. For logemødet er der en fast dagsorden, ligesom der kan være gradearbejde eller ordensmæssigt arbejde.

Efter denne del af logemødet mødes brødrene i det selskabelige, hvor de indtager et brodermåltid sammen, ligesom der som regel synges et par sange. Ind i mellem er der foredrag eller underholdning under det selskabelige samvær. Flere gange om året indbydes vore ledsagere til at være sammen med os i det selskabelige. Logemødet slutter senest kl. 23.00, men ofte lidt tidligere.

Etisk og humanitært indhold

Logen er ikke en forening, og i modsætning til mange andre foreninger har Odd Fellow Ordenen og logen

     et etisk og et humanitært indhold og formål.

Grundlaget for vor loges etik er, at mennesket lever af brød men ikke af brød alene. Hvis vi levede af brød alene, ville det betyde, at vi forsumpede i materialismens hængedynd. Vi mennesker har brug for en etisk dimension i livet, hvilket et medlemskab af vor loge kan tilføre den enkelte.

Det humanitært formål opfyldes ved, at vi donerer økonomiske midler til væresteder for udstødte, og nogle af brødrene yder en frivillig indsats på værestederne i dagligdagen til gavn og glæde for brugerne af værestedet. Men også på andre områder yder vi en humanitær indsats.

Den etiske dimension og det humanitære indhold præger arbejdet i vor loge.

De tre kædeled

Grundlaget for vores arbejde er udtrykt i ordenens symbol - de tre kædeled: 

      venskab

      kærlighed (næstekærlighed)

      sandhed

 hvilket er grundstenene for samværet og arbejdet i vor loge.

 Medlemskab

Logen er ikke en forening, som man kan melde sig ind. Man kan søge medlemskab og blive optaget. Derimod kan man kan altid melde sig ud, hvis man ikke mener, at det er noget for en.

Er du interesseret i at vide mere om vor loge, og hvad det vil sige at være medlem af logen, er du velkommen til at kontakte:

 

Broder overmester

Christian C. Lund Nielsen

Telefon 20956583

E- mail:  om77@rolf-krake.oddfellow.dk

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Invalid Input